Disclaimer

Prohlášení

Toto je plné znění prohlášení,
které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému
ze společnosti MOBILE FORCE s.r.o.:

„Názory vyjádřené v tomto e-mailu reprezentují názory jeho autora a nemusí být nutně totožné s oficiálními stanovisky a informacemi společnosti MOBILE FORCE s.r.o. - Obsah tohoto e-mailu může být určen pouze vyhrazeným osobám a může být důvěrný. Pokud jste tento e-mail dostali omylem, uvědomte prosím odesílatele a e-mail odstraňte z vašeho systému. Pokud nejste zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, neměli byste jeho obsah ani obsah přiložených souborů v žádném případě kopírovat nebo jinak používat, ani by neměl být jeho obsah předáván dalším osobám. Společnost MOBILE FORCE s.r.o. nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli škody, které si adresát způsobí napadením svého systému počítačovým virem nebo jinak škodlivým počítačovým programem. 
The opinions expressed in this email represent those of the individual and not necessarily those of trading company MOBILE FORCE s.r.o. The contents of the email may be privileged and confidential. If received in error please advise the sender then delete from your system. If you are not the intended recipient you should not copy it or use it for any purpose, nor disclose its contents to any person. Trading company MOBILE FORCE s.r.o. cannot accept liability for any damage you incur as a result of virus infection."

 

Rychlý kontakt

Naši partneři